Nieuws

30 december 2018
Het is een tijdje stil geweest. Gezondheidsperikelen waren de oorzaak dat we de activiteiten voor een jaar hadden opgeschort. Hersteld en gesterkt gaan we in 2019 weer een expositie en workshops organiseren.
In februari 2019 gaan we naar Zimbabwe om beelden te selecteren voor de expositie in mei/juni. Ook zullen we met Givemore Mashaya afspraken maken over beeldhouw workshops in dezelfde periode. De workshops worden dit jaar gehouden in Peize en in Lascelles (Frankrijk) op het chateau Prat Niau (www.pratniau.com). Zo gauw er meer informatie is zullen we dit plaatsen op de website. Alle enthousiastelingen voor workshops worden in het voorjaar uitgenodigd via de mail. Mocht je al willen reageren dan kan dat uiteraard via het bekende email adres: peterdoor@home.nl